Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie
84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 13.

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować mailowo: kaminski.iod@gmail.com

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków szkoły w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych jako placówki edukacyjnej, na podstawie przede wszystkim:
 • Prawo oświatowe;
 • Karta Nauczyciela;
 • ustawa o systemie oświaty;
 • ustawa o systemie informacji oświatowej;
 • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych;
 • rozporządzenia do ww. ustaw;
 • innego obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
   
 2. Odbiorcą danych osobowych mogą być przewoźnicy - w celu realizacji przewozów grupowych, ubezpieczyciel - w celach związanych z ubezpieczeniem,
   
 3. Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
   
 4. Zgodnie z RODO osobom, których dane są przetwarzane przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

PORADY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zachęcamy do sysytematycznego odwiedzania

"Kącika pedagoga i psychologa szkolnego".

Zapraszamy!

GALERIA PRAC UCZNIÓW

WYOBRAŹNIĄ MALOWANE...

Galeria prac uczniów klas młodszych

Prace zaproponowane uczniom przez nauczycieli
zostały wykonane w domu
podczas zdalnego nauczania pod czujnym okiem rodziców

Podziwiamy! Dziękujemy!

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

NOWE HORYZONTY

Projekt realizowany przez Gminę Wejherowo

Regulamin projektu

BEZPIECZNE ŻYCIE

Uczniowie klas I biorą udział
w Ogólnopolskim Programie "Bezpieczne życie"

INFORMACJE O PROGRAMIE

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU "BEZPIECZNE ŻYCIE"

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

Szkoła uczestniczy w kampanii społecznej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
„Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”


Informacje o kampanii

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Instytut Goethe

TUSZ DO PAKI

Nasza szkoła bierze udział

w ogólnopolskiej akcji

ekologiczno-edukacyjnej

„Tusz do paki”

Szczegółowe informacje