Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie

O projekcie

Projekt Erasmus+

Tytuł: „Nauka języków obcych specjalizacją SP Kopernik Bolszewo”

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA101-064261

Czas trwania: od 01.09.2019r. do 30.06.2021r. (22 miesiące)

Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 8 (3 językowców, 5 przedmiotowców)

Kwota przyznanej dotacji: 14 134,00  Euro

 

Ocena wniosku przez Narodową Agencję Programu Erasmus+

1. Adekwatność projektu [29 / na 30]

2. Jakość planu projektu i jego realizacji [33 / na 40]

3. Wpływ i upowszechnianie [26 / na 30]

Razem: 88/100

 

W roku szkolnym 2019/2020 przystąpiliśmy do realizacji kolejnego projektu dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+, Akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna. W ramach tego działania wybrani nauczyciele naszej szkoły będą brać udział w kursach językowych oraz dydaktyczno – metodycznych, których celem będzie podniesienie jakości kształcenia w naszej placówce. Projekt trwa 22 miesiące i podzielony jest na dwa etapy.  Pierwszy - wyjazdy nauczycieli na kursy zagraniczne, drugi – wdrożenie zdobytej wiedzy w proces nauczania oraz upowszechnianie rezultatów naszej pracy.

Kursy, w których będą brać udział nasi nauczyciele:

 1. Learning Fun and Games Methodology for Primary Teachers - Malta, organizator ETI Malta
 2. Empowerment in ICT Skills Making Use of Technology Tools – Malta, organizator ETI Malta
 3. Fluency and English Language Development for Educational Staff – Malta, organizator ETI Malta
 4. Anti-Bullying: School Strategies towards Success – Barcelona, organizator DOREA EDUCATIONAL INSTITUE
 5. Spanish Course – Barcelona, organizator SpainBcn

Cele projektu:

 • podniesienie jakości pracy szkoły;
 • poszerzenie oferty edukacyjnej w kształceniu języków obcych umożliwiającej uczniom już od najmłodszych lat zdobywanie umiejętności językowych, które zwiększą ich szanse w dalszej edukacji;
 • wzbogacanie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie najpotrzebniejszych kompetencji nauczyciela;
 • zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przez nauczycieli oraz wykorzystanie ich w realizacji rozpoczętych innowacji pedagogicznych w szkole podstawowej;

Tytuł projektu: Zdobywanie kompetencji językowych

i dydaktyczno - metodycznych w dobie zmian oświatowych

Nr projektu: 2017-1-PL01-KA101-037604

Czas trwania: od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. (24 miesiące)

Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 12 (6 językowców, 6 przedmiotowców)

Kwota przyznanej dotacji: 20 752,00 Euro

 

Ocena wniosku przez Narodową Agencję Programu Erasmus+

1. Adekwatność projektu [28 / na 30]

2. Jakość planu projektu i jego realizacji [36 / na 40]

3. Wpływ i upowszechnianie [25 / na 30]

Razem: 89/100

 

Cele projektu:

 • wzbogacanie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie najpotrzebniejszych kompetencji nauczyciela;
 • zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przez nauczycieli oraz wykorzystanie ich w realizacji rozpoczętych innowacji pedagogicznych w gimnazjum;
 • podniesienie jakości pracy szkoły;
 • wyjazdy nauczycieli na szkolenia i kursy zagraniczne: szkolenia metodyczne dla językowców, szkolenia przygotowujące do nauczania zintegrowanego w języku angielskim i niemieckim, kursy językowe dla przedmiotowców;
 • poszerzenie oferty edukacyjnej w kształceniu języków obcych umożliwiające uczniom już od najmłodszych lat zdobywanie umiejętności, które zwiększą ich szanse na rynku pracy
 • wsparcie uczniów ze środowisk z niskim statusem socjoekonomicznym, aby zmniejszyć ryzyko zbyt wczesnego zakończenia nauki
 • zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
 • kształtowanie świadomości młodego człowieka ukierunkowanej na obywatela Unii Europejskiej

 

W ramach projektu Erasmus+ w naszej placówce zrealizowane zostały wyjazdy  związane z udziałem nauczycieli w następujących kursach zagranicznych:

 1. Go IWB! - Interactive Teaching and Learning on the Interactive White Board 5-DAY – Malta; 05.02 – 09.02.2018r.; Ilona Szukieć
 2. CLIL: innovative and effective methods and tools – Holandia, Utrecht; 22.04.- 26.04.2018r.; Marek Góralski
 3. Erasmus+: Identifying Barriers to Learning – A Special Educational Needs – Barcelona; 21.05. – 25.05.2018r.; Alicja Buczyło – Lniska, Hanna Honik-Hewelt
 4. Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer – Berlin; 04.06. – 09.06.2018r. Beata Sauter, Katarzyna Drausal
 5. Intensive General Spanish for Teachers – Hiszpania, Malaga; 02.07. – 06.07.2018r.; Monika Walkowiak
 6. Kreativer Unterricht Deutsch als Fremdsprache: Interaktive Methoden: Workshops zur Durchführung spielerischer Unterrichtsstunden mit Hospitationen in Sprachkursen Deutsch als Fremdsprache; 17.09. – 21.09.2018r.; Alicja Hopa, Dorota Galiniewska
 7. Erasmus+: English for Educators (Level I) Dublin Irlandia; 22.10 – 26.10.2018r.; Anna Dzięcielska, Aneta Mitrowska, Joanna Syska

 

 

PORADY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zachęcamy do sysytematycznego odwiedzania

"Kącika pedagoga i psychologa szkolnego".

Zapraszamy!

GALERIA PRAC UCZNIÓW

WYOBRAŹNIĄ MALOWANE...

Galeria prac uczniów klas młodszych

Prace zaproponowane uczniom przez nauczycieli
zostały wykonane w domu
podczas zdalnego nauczania pod czujnym okiem rodziców

Podziwiamy! Dziękujemy!

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

NOWE HORYZONTY

Projekt realizowany przez Gminę Wejherowo

Regulamin projektu

BEZPIECZNE ŻYCIE

Uczniowie klas I biorą udział
w Ogólnopolskim Programie "Bezpieczne życie"

INFORMACJE O PROGRAMIE

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU "BEZPIECZNE ŻYCIE"

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

Szkoła uczestniczy w kampanii społecznej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
„Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”


Informacje o kampanii

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Instytut Goethe

TUSZ DO PAKI

Nasza szkoła bierze udział

w ogólnopolskiej akcji

ekologiczno-edukacyjnej

„Tusz do paki”

Szczegółowe informacje