Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie

4.Uczniowie z cukrzycą typu 1

UCZEŃ Z CUKRZYCĄ W SZKOLE

  • Dziecko chore na cukrzycę może tak jak jego rówieśnicy prowadzić normalny tryb życia tzn. brać udział w zajęciach szkolnych, lekcjach wychowania fizycznego, zawodach sportowych, wycieczkach szkolnych i wszystkich wydarzeniach w życiu klasy czy szkoły.

  • Cukrzyca nie powinna zmieniać potencjału dziecka do nauki. Cukrzyca nie powinna być przyczyną wykluczenia dziecka z jakiegokolwiek rodzaju aktywności, w tym uczęszczania do przedszkola, szkoły, na studia.

  • Warunkiem prawidłowego funkcjonowania ucznia z cukrzycą w szkole powinno być właściwie przygotowanie dziecka, rodziców i pedagogów do różnych sytuacji, które mogą się pojawić oraz ścisła współpraca.

  • Naszym wspólnym celem powinno być stworzenie dziecku z cukrzycą możliwości uczestniczenia we wszystkich rodzajach aktywności na równi z kolegami i koleżankami, tak by mogło się ono cieszyć dobrym samopoczuciem oraz pełną sprawnością fizyczną i intelektualną.

Zachęcamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z poniższymi poradnikami, w których znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące specyfiki choroby przewlekłej jaką jest cukrzyca, objawów oraz wskazówek, które pomogą Wam, Drodzy Nauczyciele i Rodzice, dobrze, skutecznie i bez obaw uczyć dzieci chore na cukrzycę, zapewnić im bezpieczny pobyt w szkole oraz stworzyć przyjazne środowisko szkolne.

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/168/cmppp_cukrzyca_e.pdf

https://www.accu-chek.pl/sites/g/files/iut886/f/Cukrzyca_poradnik_dla_nauczycieli.pdf

http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/polzdrow_cukrzszkol_20120524zal3.pdf

RODZICU PAMIĘTAJ!

1.Wiemy, że każdy rodzic dziecka chorego na cukrzycę jest bardzo dokładnie szkolony i otrzymuje pomoce edukacyjne. Jesteście najlepszym doradcą nauczyciela Waszego dziecka, przekażcie dokładnie wszystkie informację i sposób działania w sytuacjach niebezpiecznych np. niedocukrzenie.

2. Udzielcie pisemnej informacji na temat rodzaju stosowanej insulinoterapii, używanych preparatów insulinowych oraz stosowanych dodatkowych węglowodanów szybkowchłanialnych  w przypadku hipoglikemii (niedocukrzenia).

3. Udzielcie pisemnej informacji dotyczącej posiłków w szkole.

4. Dostarczcie informacji na temat postępowania w przypadku podjęcia wysiłku fizycznego.

5. Dostarczenie pisemnej informacji na temat zalecanych wartości glikemii przed posiłkiem, przed i w trakcie wysiłku fizycznego.

6. Zadbajcie w szkole o wyposażenia niezbędne do prawidłowej opieki (glukometr, pen, glukagon, odpowiednie napoje, jeśli możliwe, to telefon komórkowy dla dziecka, odpowiednie środki stosowane w przypadku niskich cukrów itp.).

7. Pamiętaj! Decyzje terapeutyczne (o wielkości podawanego bolusa) może podejmować tylko rodzic dziecka z cukrzycą lub sam diabetyk, jeśli jest już na tyle samodzielny. Nie może ich podejmować nauczyciel. Obowiązkiem nauczyciela w stosunku do młodszych diabetyków jest wspieranie ich w pomiarach cukru, w podawaniu insuliny, obserwowanie pod kątem objawów niedocukrzenia. 

8. Nie oczekuj, że nauczyciel przejmie Twoje obowiązki, ale spodziewaj się, że nauczyciel Cię w tych obowiązkach wesprze: że będzie nadzorował podawanie bolusa doposiłkowego zgodnie z wytycznymi, jakie zostawiłeś; że będzie znał objawy niedocukrzenia i obserwował dziecko; że zadzwoni w razie dużej hiperglikemii, żeby ustalić, jaką dawkę korekcyjną podać.

NAUCZYCIELU PAMIĘTAJ!

1. Buduj wsparcie. Jeśli masz w klasie ucznia z cukrzycą, to jest to obciążenie dla Ciebie. Jednocześnie pamiętaj, że jesteś dla dziecka, zwłaszcza młodszego, niepodważalnym Autorytetem. Szukaj wsparcia ze strony szkoły i rodziców. Żądaj od władz oświatowych szkolenia na temat choroby. Pozostawaj w stałym kontakcie z rodzicami i zapewniaj ich, że jesteście po tej samej stronie. Zwracaj się o pomoc do specjalistów leczących dziecko. W razie potrzeby zaproś ich do szkoły.

2. Bądź świadomy swych ograniczeń. Nie bój się prosić o pomoc. Jako nauczyciel nie musisz być ekspertem w dziedzinie cukrzycy. Jesteś ekspertem w byciu nauczycielem, opiekunem, wychowawcą. Bez skrępowania zwracaj się o pomoc, kiedy jej potrzebujesz.

3. Rozmawiaj z rodzicami i dzieckiem o tym, co mu ułatwia życie, jakie ma objawy przy skrajnych wartościach cukru – czy ma „agresywną” hipoglikemię, czy popada w „senną hiperglikemię”. Wtedy nie zaskoczy nikogo, że spokojny dotychczas uczeń, bez wyraźnej przyczyny zachowuje się agresywnie/wesołkowato i swoimi negatywnymi komentarzami doprowadza do konfliktów, że ma problemy z wysłowieniem się, a po epizodzie hipoglikemii mogą narastać problemy z koncentracją. Zbyt wysokiemu poziomowi cukru może towarzyszyć senność, poczucie zniechęcenia do działania, brak zainteresowania kontaktem z innymi.

4. Pamiętaj o emocjach związanych z uczeniem się – one wtórnie mogą zmienić metabolizm i zaburzyć efekty leczenia. Dzieci, które mają z tym problemy, potrzebują szczególnej pomocy, by umieć cieszyć się szkołą, odnosić sukcesy zamiast porażek i rozczarowań, odczuwać podekscytowanie zamiast niepokoju.

5. Nawiązuj często kontakt wzrokowy. Za pomocą kontaktu wzrokowego możesz zorientować się, jakie jest samopoczucie ucznia, czy wymaga wsparcia. Wzrokiem możesz wyrwać go z rozmyślań lub bez słów okazać zainteresowanie, akceptację i gotowość do pomocy.

6. Pozwalaj na „ścieżkę bezpieczeństwa” na przykład na opuszczenie na chwilę sali – to będzie dla dziecka ważne narzędzie samoobserwacji i samokontroli, pozwoli też na konieczne dla dziecka czynności.

7. W przypadku obniżonej koncentracji i uwagi, zniechęcenia – rozdzielaj duże zadania na mniejsze, a dziecko uniknie pesymistycznego nastawienia. Czasami korzystne jest wycofanie dziecka z zadania przy zapewnieniu jego realizacji w innych, optymalnych dla stanu psychofizycznego okolicznościach.

8. Koncentracja uwagi i wierność pamięci bezpośredniej są częstym źródłem problemów dzieci z cukrzycą. Naucz je drobnych sztuczek: zapamiętywania mnemotechnicznego, podpowiedzi, rymów, kodów itp.

9. Ucz umiejętności zdawania testów, zwracaj uwagę na współpracę – te dzieci muszą czuć się związane z innymi, zaangażowane. Tak długo jak są zaangażowane, odczuwają pozytywne emocje i konstruktywną motywację, a ich metabolizm stabilność korzystną dla przebiegu choroby.

10. Aby uniknąć naznaczania dziecka z cukrzycą piętnem „inności” – wytłumacz klasie istotę choroby i doprowadź do tego by specjalne traktowanie dziecka stało się czymś naturalnym.

PORADY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zachęcamy do sysytematycznego odwiedzania

"Kącika pedagoga i psychologa szkolnego".

Zapraszamy!

GALERIA PRAC UCZNIÓW

WYOBRAŹNIĄ MALOWANE...

Galeria prac uczniów klas młodszych

Prace zaproponowane uczniom przez nauczycieli
zostały wykonane w domu
podczas zdalnego nauczania pod czujnym okiem rodziców

Podziwiamy! Dziękujemy!

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

NOWE HORYZONTY

Projekt realizowany przez Gminę Wejherowo

Regulamin projektu

BEZPIECZNE ŻYCIE

Uczniowie klas I biorą udział
w Ogólnopolskim Programie "Bezpieczne życie"

INFORMACJE O PROGRAMIE

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU "BEZPIECZNE ŻYCIE"

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

Szkoła uczestniczy w kampanii społecznej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
„Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”


Informacje o kampanii

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Instytut Goethe

TUSZ DO PAKI

Nasza szkoła bierze udział

w ogólnopolskiej akcji

ekologiczno-edukacyjnej

„Tusz do paki”

Szczegółowe informacje