Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie

Informacje ogólne

„Świetlica wita Was,

Tu szybko mija czas.

Radosny uśmiech dzieci,

Jak ptak ku słońcu leci.

Dla nas jest zawsze bezcenny.

Więc przyjdź do naszej świetlicy,

Najlepszej w okolicy!”

 

Świetlica szkolna to placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez szkołę, umożliwiająca uczniom uczestniczenie w interesujących ich zajęciach oraz wykonywania prac domowych.


Świetlica czynna jest od 7.00 do 17.00


Opiekę wychowawczo-dydaktyczną w świetlicy sprawują:

 

Sabina Kwidzińska

Dagmara Pach
Ziemann Magdalena

 

W NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA:

- rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, origami i inne), 
- rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze w bibliotece), 
- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajanie ciekawości uczniów ( czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne), 
- kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne), 
- kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych), 
- wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, zajęcia muzyczne), 
- kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki), 
- zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe), 
- relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, spacery).

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się uczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych (np.: doznanie przykrości, przegrana), planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Przyzwyczajamy do utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie.


Jeżeli rodzice dziecka nie wyrażają zgody na odrabianie zadań domowych podczas pobytu na świetlicy, proszeni są o potwierdzenie tego faktu pisemnie.
 

 

 

 

PORADY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zachęcamy do sysytematycznego odwiedzania

"Kącika pedagoga i psychologa szkolnego".

Zapraszamy!

GALERIA PRAC UCZNIÓW

WYOBRAŹNIĄ MALOWANE...

Galeria prac uczniów klas młodszych

Prace zaproponowane uczniom przez nauczycieli
zostały wykonane w domu
podczas zdalnego nauczania pod czujnym okiem rodziców

Podziwiamy! Dziękujemy!

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

NOWE HORYZONTY

Projekt realizowany przez Gminę Wejherowo

Regulamin projektu

BEZPIECZNE ŻYCIE

Uczniowie klas I biorą udział
w Ogólnopolskim Programie "Bezpieczne życie"

INFORMACJE O PROGRAMIE

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU "BEZPIECZNE ŻYCIE"

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

Szkoła uczestniczy w kampanii społecznej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
„Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”


Informacje o kampanii

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Instytut Goethe

TUSZ DO PAKI

Nasza szkoła bierze udział

w ogólnopolskiej akcji

ekologiczno-edukacyjnej

„Tusz do paki”

Szczegółowe informacje