Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie

1. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

 

·         Spostrzegają one wolniej, mniej dokładniej w węższym zakresie. Ich wyobrażenia są również mniej dokładne, posiadają one również słabszą pamięć.

·         Nie rozumieją wielu słów, zwłaszcza symbolizujących przedmioty oraz bardzo złożone i skomplikowane zjawiska.

·         Mają często trudności w wyrażaniu swoich myśli i rozumieniu wypowiedzi innych osób.

·         Często nie potrafią wykrywać istotnych różnic i podobieństw między przedmiotami. Powoduje to u nich trudności w wydawaniu sądów i wyciąganiu wniosków.    

·          Często nie rozumieją bardziej skomplikowanych zjawisk i sytuacji trudnych, których nie potrafią rozwiązać. Z reguły nie podejmują działań z własnej inicjatywy, lecz starają się naśladować innych.

·         Często podejmują działania pod wpływem aktualnego nastroju, emocji, nie przewidując dokładnie skutków swoich decyzji. O ile chodzi o sferę emocjonalną, to charakteryzują się niezrównoważeniem emocjonalnym.

·         Dzieci z trudem chwytają istotę jakiegoś zdarzenia, przy opowiadaniu czy oglądaniu filmu gubią "wątek", mają utrudnione zrozumienie nowych zadań trudności w przestawianiu się  z jednej czynności umysłowej na inną, są mało pomysłowe, nie poszukują rozwiązań, są myślowo bierne, nie wykazują zainteresowań poznawczych itp.

OPIEKUNIE, NAUCZYCIELU PAMIĘTAJ!

Biorąc pod uwagę specyficzne właściwości psychofizyczne i intelektualne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim możemy określić następujące zasady ich nauczania:

1. Materiał nauczania należy dostosować do poziomu rozwoju i zainteresowań dziecka.

2. Pracę należy oprzeć na treściach znanych uczniowi.

3. Pracę poznawczą ukierunkować tak, aby dziecko z upośledzeniem dostrzegało cechy zasadnicze,  a pomijało szczegóły.

4. Uwypuklić najpierw różnice i kontrasty, potem porównanie i podobieństwo.

5. Unikać nadmiaru wrażeń.

6. Należy stwarzać uczniom warunki do poznania wielozmysłowego.

7. Powtarzać i utrwalać zdobyte wiadomości.

8. Stosować odtwarzanie zdobytych wiadomości w pracach ręcznych.

9. Kieruj się zasadą akceptacji i życzliwości w stosunku do wychowanka (szczególne okazywanie troski, bazowanie na mocnych stronach).

Aby uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mógł czuć się dowartościowany i bezpieczny w swojej szkolnej rzeczywistości musisz pamiętać, aby:

 

·         nawiązać z nim ciepły emocjonalny stosunek,

·         powierzać mu zadania na miarę możliwości,

·         obserwować jego pracę i ewentualnie wkraczać z pomocą,

·         sprawdzać czy polecenie jest dla ucznia zrozumiałe,

·         oceniając pracę ucznia podkreślić i uwzględnić wkład jego pracy,

·         nie zmuszać ucznia do uczestnictwa w zadaniach konkurencyjnych oraz

·         angażować go do prac zespołowych, gdyż najwięcej korzyści dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie wynika ze współpracy z innymi uczniami (praca w parach lub małych grupach).

 

 

 

PORADY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zachęcamy do sysytematycznego odwiedzania

"Kącika pedagoga i psychologa szkolnego".

Zapraszamy!

GALERIA PRAC UCZNIÓW

WYOBRAŹNIĄ MALOWANE...

Galeria prac uczniów klas młodszych

Prace zaproponowane uczniom przez nauczycieli
zostały wykonane w domu
podczas zdalnego nauczania pod czujnym okiem rodziców

Podziwiamy! Dziękujemy!

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

NOWE HORYZONTY

Projekt realizowany przez Gminę Wejherowo

Regulamin projektu

BEZPIECZNE ŻYCIE

Uczniowie klas I biorą udział
w Ogólnopolskim Programie "Bezpieczne życie"

INFORMACJE O PROGRAMIE

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU "BEZPIECZNE ŻYCIE"

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

Szkoła uczestniczy w kampanii społecznej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
„Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”


Informacje o kampanii

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Instytut Goethe

TUSZ DO PAKI

Nasza szkoła bierze udział

w ogólnopolskiej akcji

ekologiczno-edukacyjnej

„Tusz do paki”

Szczegółowe informacje