Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie

4.Uczniowie z cukrzycą typu 1

UCZEŃ Z CUKRZYCĄ W SZKOLE

  • Dziecko chore na cukrzycę może tak jak jego rówieśnicy prowadzić normalny tryb życia tzn. brać udział w zajęciach szkolnych, lekcjach wychowania fizycznego, zawodach sportowych, wycieczkach szkolnych i wszystkich wydarzeniach w życiu klasy czy szkoły.

  • Cukrzyca nie powinna zmieniać potencjału dziecka do nauki. Cukrzyca nie powinna być przyczyną wykluczenia dziecka z jakiegokolwiek rodzaju aktywności, w tym uczęszczania do przedszkola, szkoły, na studia.

  • Warunkiem prawidłowego funkcjonowania ucznia z cukrzycą w szkole powinno być właściwie przygotowanie dziecka, rodziców i pedagogów do różnych sytuacji, które mogą się pojawić oraz ścisła współpraca.

  • Naszym wspólnym celem powinno być stworzenie dziecku z cukrzycą możliwości uczestniczenia we wszystkich rodzajach aktywności na równi z kolegami i koleżankami, tak by mogło się ono cieszyć dobrym samopoczuciem oraz pełną sprawnością fizyczną i intelektualną.

Zachęcamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z poniższymi poradnikami, w których znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące specyfiki choroby przewlekłej jaką jest cukrzyca, objawów oraz wskazówek, które pomogą Wam, Drodzy Nauczyciele i Rodzice, dobrze, skutecznie i bez obaw uczyć dzieci chore na cukrzycę, zapewnić im bezpieczny pobyt w szkole oraz stworzyć przyjazne środowisko szkolne.

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/168/cmppp_cukrzyca_e.pdf

https://www.accu-chek.pl/sites/g/files/iut886/f/Cukrzyca_poradnik_dla_nauczycieli.pdf

http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/polzdrow_cukrzszkol_20120524zal3.pdf

RODZICU PAMIĘTAJ!

1.Wiemy, że każdy rodzic dziecka chorego na cukrzycę jest bardzo dokładnie szkolony i otrzymuje pomoce edukacyjne. Jesteście najlepszym doradcą nauczyciela Waszego dziecka, przekażcie dokładnie wszystkie informację i sposób działania w sytuacjach niebezpiecznych np. niedocukrzenie.

2. Udzielcie pisemnej informacji na temat rodzaju stosowanej insulinoterapii, używanych preparatów insulinowych oraz stosowanych dodatkowych węglowodanów szybkowchłanialnych  w przypadku hipoglikemii (niedocukrzenia).

3. Udzielcie pisemnej informacji dotyczącej posiłków w szkole.

4. Dostarczcie informacji na temat postępowania w przypadku podjęcia wysiłku fizycznego.

5. Dostarczenie pisemnej informacji na temat zalecanych wartości glikemii przed posiłkiem, przed i w trakcie wysiłku fizycznego.

6. Zadbajcie w szkole o wyposażenia niezbędne do prawidłowej opieki (glukometr, pen, glukagon, odpowiednie napoje, jeśli możliwe, to telefon komórkowy dla dziecka, odpowiednie środki stosowane w przypadku niskich cukrów itp.).

7. Pamiętaj! Decyzje terapeutyczne (o wielkości podawanego bolusa) może podejmować tylko rodzic dziecka z cukrzycą lub sam diabetyk, jeśli jest już na tyle samodzielny. Nie może ich podejmować nauczyciel. Obowiązkiem nauczyciela w stosunku do młodszych diabetyków jest wspieranie ich w pomiarach cukru, w podawaniu insuliny, obserwowanie pod kątem objawów niedocukrzenia. 

8. Nie oczekuj, że nauczyciel przejmie Twoje obowiązki, ale spodziewaj się, że nauczyciel Cię w tych obowiązkach wesprze: że będzie nadzorował podawanie bolusa doposiłkowego zgodnie z wytycznymi, jakie zostawiłeś; że będzie znał objawy niedocukrzenia i obserwował dziecko; że zadzwoni w razie dużej hiperglikemii, żeby ustalić, jaką dawkę korekcyjną podać.

NAUCZYCIELU PAMIĘTAJ!

1. Buduj wsparcie. Jeśli masz w klasie ucznia z cukrzycą, to jest to obciążenie dla Ciebie. Jednocześnie pamiętaj, że jesteś dla dziecka, zwłaszcza młodszego, niepodważalnym Autorytetem. Szukaj wsparcia ze strony szkoły i rodziców. Żądaj od władz oświatowych szkolenia na temat choroby. Pozostawaj w stałym kontakcie z rodzicami i zapewniaj ich, że jesteście po tej samej stronie. Zwracaj się o pomoc do specjalistów leczących dziecko. W razie potrzeby zaproś ich do szkoły.

2. Bądź świadomy swych ograniczeń. Nie bój się prosić o pomoc. Jako nauczyciel nie musisz być ekspertem w dziedzinie cukrzycy. Jesteś ekspertem w byciu nauczycielem, opiekunem, wychowawcą. Bez skrępowania zwracaj się o pomoc, kiedy jej potrzebujesz.

3. Rozmawiaj z rodzicami i dzieckiem o tym, co mu ułatwia życie, jakie ma objawy przy skrajnych wartościach cukru – czy ma „agresywną” hipoglikemię, czy popada w „senną hiperglikemię”. Wtedy nie zaskoczy nikogo, że spokojny dotychczas uczeń, bez wyraźnej przyczyny zachowuje się agresywnie/wesołkowato i swoimi negatywnymi komentarzami doprowadza do konfliktów, że ma problemy z wysłowieniem się, a po epizodzie hipoglikemii mogą narastać problemy z koncentracją. Zbyt wysokiemu poziomowi cukru może towarzyszyć senność, poczucie zniechęcenia do działania, brak zainteresowania kontaktem z innymi.

4. Pamiętaj o emocjach związanych z uczeniem się – one wtórnie mogą zmienić metabolizm i zaburzyć efekty leczenia. Dzieci, które mają z tym problemy, potrzebują szczególnej pomocy, by umieć cieszyć się szkołą, odnosić sukcesy zamiast porażek i rozczarowań, odczuwać podekscytowanie zamiast niepokoju.

5. Nawiązuj często kontakt wzrokowy. Za pomocą kontaktu wzrokowego możesz zorientować się, jakie jest samopoczucie ucznia, czy wymaga wsparcia. Wzrokiem możesz wyrwać go z rozmyślań lub bez słów okazać zainteresowanie, akceptację i gotowość do pomocy.

6. Pozwalaj na „ścieżkę bezpieczeństwa” na przykład na opuszczenie na chwilę sali – to będzie dla dziecka ważne narzędzie samoobserwacji i samokontroli, pozwoli też na konieczne dla dziecka czynności.

7. W przypadku obniżonej koncentracji i uwagi, zniechęcenia – rozdzielaj duże zadania na mniejsze, a dziecko uniknie pesymistycznego nastawienia. Czasami korzystne jest wycofanie dziecka z zadania przy zapewnieniu jego realizacji w innych, optymalnych dla stanu psychofizycznego okolicznościach.

8. Koncentracja uwagi i wierność pamięci bezpośredniej są częstym źródłem problemów dzieci z cukrzycą. Naucz je drobnych sztuczek: zapamiętywania mnemotechnicznego, podpowiedzi, rymów, kodów itp.

9. Ucz umiejętności zdawania testów, zwracaj uwagę na współpracę – te dzieci muszą czuć się związane z innymi, zaangażowane. Tak długo jak są zaangażowane, odczuwają pozytywne emocje i konstruktywną motywację, a ich metabolizm stabilność korzystną dla przebiegu choroby.

10. Aby uniknąć naznaczania dziecka z cukrzycą piętnem „inności” – wytłumacz klasie istotę choroby i doprowadź do tego by specjalne traktowanie dziecka stało się czymś naturalnym.

GALERIA PRAC UCZNIÓW

WYOBRAŹNIĄ MALOWANE...

Galeria prac uczniów klas młodszych

Prace zaproponowane uczniom przez nauczycieli
zostały wykonane w domu
podczas zdalnego nauczania pod czujnym okiem rodziców

Podziwiamy! Dziękujemy!

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

NOWE HORYZONTY

Projekt realizowany przez Gminę Wejherowo

Regulamin projektu

BEZPIECZNE ŻYCIE

Uczniowie klas I biorą udział
w Ogólnopolskim Programie "Bezpieczne życie"

INFORMACJE O PROGRAMIE

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU "BEZPIECZNE ŻYCIE"

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

Szkoła uczestniczy w kampanii społecznej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
„Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”


Informacje o kampanii

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

PZPOW - zajęcia sportowe

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie zaprasza na zajęcia sportowe w hali SP Bolszewo przy ul. Leśnej 35

          

"Zajęcia koła PIŁKI RĘCZNEJ finansowane są ze środków powiatu wejherowskiego"

Zapisy na rok szkolny 2019/2020 u pani Joanny Syska

Strona PZPOW

Instytut Goethe