Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie

1. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

 

·         Spostrzegają one wolniej, mniej dokładniej w węższym zakresie. Ich wyobrażenia są również mniej dokładne, posiadają one również słabszą pamięć.

·         Nie rozumieją wielu słów, zwłaszcza symbolizujących przedmioty oraz bardzo złożone i skomplikowane zjawiska.

·         Mają często trudności w wyrażaniu swoich myśli i rozumieniu wypowiedzi innych osób.

·         Często nie potrafią wykrywać istotnych różnic i podobieństw między przedmiotami. Powoduje to u nich trudności w wydawaniu sądów i wyciąganiu wniosków.    

·          Często nie rozumieją bardziej skomplikowanych zjawisk i sytuacji trudnych, których nie potrafią rozwiązać. Z reguły nie podejmują działań z własnej inicjatywy, lecz starają się naśladować innych.

·         Często podejmują działania pod wpływem aktualnego nastroju, emocji, nie przewidując dokładnie skutków swoich decyzji. O ile chodzi o sferę emocjonalną, to charakteryzują się niezrównoważeniem emocjonalnym.

·         Dzieci z trudem chwytają istotę jakiegoś zdarzenia, przy opowiadaniu czy oglądaniu filmu gubią "wątek", mają utrudnione zrozumienie nowych zadań trudności w przestawianiu się  z jednej czynności umysłowej na inną, są mało pomysłowe, nie poszukują rozwiązań, są myślowo bierne, nie wykazują zainteresowań poznawczych itp.

OPIEKUNIE, NAUCZYCIELU PAMIĘTAJ!

Biorąc pod uwagę specyficzne właściwości psychofizyczne i intelektualne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim możemy określić następujące zasady ich nauczania:

1. Materiał nauczania należy dostosować do poziomu rozwoju i zainteresowań dziecka.

2. Pracę należy oprzeć na treściach znanych uczniowi.

3. Pracę poznawczą ukierunkować tak, aby dziecko z upośledzeniem dostrzegało cechy zasadnicze,  a pomijało szczegóły.

4. Uwypuklić najpierw różnice i kontrasty, potem porównanie i podobieństwo.

5. Unikać nadmiaru wrażeń.

6. Należy stwarzać uczniom warunki do poznania wielozmysłowego.

7. Powtarzać i utrwalać zdobyte wiadomości.

8. Stosować odtwarzanie zdobytych wiadomości w pracach ręcznych.

9. Kieruj się zasadą akceptacji i życzliwości w stosunku do wychowanka (szczególne okazywanie troski, bazowanie na mocnych stronach).

Aby uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mógł czuć się dowartościowany i bezpieczny w swojej szkolnej rzeczywistości musisz pamiętać, aby:

 

·         nawiązać z nim ciepły emocjonalny stosunek,

·         powierzać mu zadania na miarę możliwości,

·         obserwować jego pracę i ewentualnie wkraczać z pomocą,

·         sprawdzać czy polecenie jest dla ucznia zrozumiałe,

·         oceniając pracę ucznia podkreślić i uwzględnić wkład jego pracy,

·         nie zmuszać ucznia do uczestnictwa w zadaniach konkurencyjnych oraz

·         angażować go do prac zespołowych, gdyż najwięcej korzyści dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie wynika ze współpracy z innymi uczniami (praca w parach lub małych grupach).

 

 

 

GALERIA PRAC UCZNIÓW

WYOBRAŹNIĄ MALOWANE...

Galeria prac uczniów klas młodszych

Prace zaproponowane uczniom przez nauczycieli
zostały wykonane w domu
podczas zdalnego nauczania pod czujnym okiem rodziców

Podziwiamy! Dziękujemy!

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

NOWE HORYZONTY

Projekt realizowany przez Gminę Wejherowo

Regulamin projektu

BEZPIECZNE ŻYCIE

Uczniowie klas I biorą udział
w Ogólnopolskim Programie "Bezpieczne życie"

INFORMACJE O PROGRAMIE

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU "BEZPIECZNE ŻYCIE"

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

Szkoła uczestniczy w kampanii społecznej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
„Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”


Informacje o kampanii

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

PZPOW - zajęcia sportowe

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie zaprasza na zajęcia sportowe w hali SP Bolszewo przy ul. Leśnej 35

          

"Zajęcia koła PIŁKI RĘCZNEJ finansowane są ze środków powiatu wejherowskiego"

Zapisy na rok szkolny 2019/2020 u pani Joanny Syska

Strona PZPOW

Instytut Goethe