Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zawiera:

- Bilans,
- Rachunek Zysków i strat jednostki budżetowej,
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- Informacja dodatkowa.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 88

Utworzono dnia: 04.05.2020

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

04.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Sprawozdanie finansowe za rok 2019

04.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Sprawozdanie za rok 2019

04.05.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja dodatkowa

04.05.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Bilans

04.05.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Rachunek Zysków i strat jednostki budżetowej

04.05.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zestawienie zmian w funduszu jednostki

04.05.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja dodatkowa

04.05.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Bilans

04.05.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Rachunek Zysków i strat jednostki budżetowej

04.05.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zestawienie zmian w funduszu jednostki

04.05.2020, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Sprawozdanie za rok 2019